Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

16 řádky
366 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=176
 3. GUID={1E366B2E-F39E-431C-A1EF-6BAB0F78D9B0}
 4. name_ru=Êàðòà Ìîëäàâèè (geoportal.md)
 5. name=Moldova map (geoportal.md)
 6. NameInCache=geoportal_md
 7. DefURLBase=http://geoportal.md/tiles/_base1/
 8. ContentType=image/jpeg
 9. ParentSubMenu_ru=Ëîêàëüíûå êàðòû
 10. ParentSubMenu=Local maps
 11. Ext=.jpg
 12. projection=1
 13. sradiusa=6378137
 14. sradiusb=6378137
 15. separator=1