Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

3 wiersze
167 B

  1. begin
  2. ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetZ-1)+'/'+inttostr(GetY)+'/'+inttostr(GetX)+'.png?key=35f00da506f83379bcc649f84628cf7a4bc659b9da964f6de9b299c19a04bd7e';
  3. end.