Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

12 wiersze
377 B

 1. var
 2. xx,yy:integer;
 3. begin
 4. xx:=GetX;
 5. yy:=GetY-3;
 6. if getz=8 then xx:=xx-28;
 7. if getz=8 then yy:=yy+40;
 8. if getz=9 then xx:=xx-56;
 9. if getz=9 then yy:=yy+77;
 10. ResultURL:=GetURLBase+'&s='+inttostr(9-GetZ)+'&w=256&h=256&lt=0&ws=0&u=umap&x='+inttostr(round((xx-intpower(2,GetZ-6))*256+10))+'&y='+inttostr(round(intpower(2,GetZ-1)-yy)*-256+round(128*intpower(2,GetZ-3)));
 11. end.