Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 wiersze
510 B

  1. begin
  2. ResultURL:=GetURLBase+'/'+inttostr(GetZ-1)+'/'+inttostr(GetX)+'/'+inttostr(GetY)+'.png';
  3. RequestHead:='User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0' + #13#10 +
  4. 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8' + #13#10 +
  5. 'Accept-Language: en-us,en;q=0.5' + #13#10 +
  6. 'Accept-Encoding: gzip, deflate' + #13#10 +
  7. 'Referer: http://www.4umaps.eu/map.htm' + #13#10 +
  8. 'Connection: keep-alive' + #13#10;
  9. end.