Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

16 wiersze
338 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=119
 3. GUID={714D22FC-40A0-41ED-A6E3-4DFFA1589CBA}
 4. name_ru=Êàðòà (pro-gorod.ru)
 5. name=Map (pro-gorod.ru)
 6. ParentSubMenu_ru=Äðóãèå êàðòû
 7. ParentSubMenu=Other maps
 8. DefURLBase=http://tiles.tmcrussia.com/lv
 9. projection=2
 10. sradiusa=6378137
 11. sradiusb=6356752
 12. NameInCache=progorod1
 13. separator=1
 14. Ext=.png
 15. ContentType=image/png