25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

16 satır
355 B

 1. [PARAMS]
 2. active=0
 3. pnum=110
 4. GUID={F208EADF-63F1-41A8-ABE1-B1A265BBFF10}
 5. name_ru=Êàðòà (Eniro.com)
 6. name=Map (Eniro.com)
 7. DefURLBase=http://map01.eniro.com/geowebcache/service/tms1.0.0/map/
 8. projection=1
 9. sradiusa=6378137
 10. sradiusb=6378137
 11. NameInCache=Eniro
 12. ParentSubMenu_ru=Ëîêàëüíûå êàðòû
 13. ParentSubMenu=Local maps
 14. Ext=.png
 15. ContentType=image/png