Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

14 wiersze
685 B

 1. begin
 2. if (GetZ = 18) then begin
 3. ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetZ-1)+'/'+inttostr(GetZ)+'-0'+inttostr(Getx)+'-0'+inttostr(Gety)+'.jpg';
 4. RequestHead:='User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0' + #13#10 +
 5. 'Accept: image/png,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5' + #13#10 +
 6. 'Accept-Language: en-us,en;q=0.5' + #13#10 +
 7. 'Accept-Encoding: gzip, deflate' + #13#10 +
 8. 'Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7' + #13#10 +
 9. 'Keep-Alive: 115' + #13#10 +
 10. 'Connection: keep-alive' + #13#10 +
 11. 'Referer: http://etokarta.com/karta-vitebska' + #13#10 +
 12. 'Cookie: gc=polotsk; cc=1' + #13#10;
 13. end;
 14. end.