Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

3 wiersze
158 B

  1. begin
  2. ResultURL:=GetURLBase+inttostr(18-GetZ)+'s'+inttostr(GetX-round(intpower(2,GetZ-1)/2)-1)+'x'+inttostr(GetY-round(intpower(2,GetZ-1)/2))+'y.png';
  3. end.