25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

19 satır
432 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=114
 3. GUID={8E8A18B5-E2D5-49C5-9FF7-99D1A4AB0652}
 4. name_ru=Êàðòà (atlogis_LS7)
 5. name=Map (atlogis_LS7)
 6. NameInCache=atlogis_LS7
 7. DefURLBase=http://78.46.61.141/cgi-bin/tilecache-2.10/tilecache.py/1.0.0/LS7_v2-ww-GEO84
 8. ContentType=image/jpeg
 9. Ext=.jpg
 10. projection=3
 11. sradiusa=6378137
 12. sradiusb=6378137
 13. TILERLEFT=0
 14. TILERRIGHT=512
 15. TILERTOP=0
 16. TILERBOTTOM=512
 17. ParentSubMenu_ru=Äðóãèå êàðòû
 18. ParentSubMenu=Other maps