25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

6 satır
229 B

  1. var
  2. ts: string;
  3. begin
  4. ts := RegExprReplaceMatchSubStr(GetURLBase, 't\.beta\.itoworld\.com', 't'+inttostr( Random(4) )+'.beta.itoworld.com' );
  5. ResultURL := ts + inttostr(GetZ-1)+'/'+inttostr(GetX)+'/'+inttostr(GetY);
  6. end.