Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

4 wiersze
70 B

  1. �מסעףןום ס 9 המ 19 ףנמגם� חףלא
  2. �ונגמטסעמקםטך: http://point.md/Map