Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

16 wiersze
327 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=
 3. GUID={CBA03063-23D9-4FA4-931A-9182B98644F1}
 4. name_ru=Êàðòà Èðêóòñêà
 5. name=Map of Irkutsk
 6. ParentSubMenu_ru=Ëîêàëüíûå êàðòû
 7. ParentSubMenu=Local Maps
 8. DefURLBase=http://www.irk.ru/map/img/map/tiles/
 9. projection=1
 10. sradiusa=6378137
 11. sradiusb=6378137
 12. NameInCache=Irkmap
 13. Ext=.png
 14. Sleep=
 15. ContentType=image/png