Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

19 rindas
523 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=
 3. GUID={8238C84A-D37E-45E1-A73A-FBCFBCD4168C}
 4. name_ru=Êèðîâñêàÿ îáëàñòü - ãèáðèä (43.geohub.net)
 5. name=Kirov Hybrid (43.geohub.net)
 6. name_uk=Êèðîâñêàÿ îáëàñòü - ãèáðèä (43.geohub.net)
 7. ParentSubMenu_ru=Ëîêàëüíûå êàðòû
 8. ParentSubMenu=Local maps
 9. ParentSubMenu_uk=Ëîêàëüí³ êàðòè
 10. asLayer=1
 11. DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/giprozem_tr/
 12. projection=1
 13. sradiusa=6378137
 14. sradiusb=6378137
 15. NameInCache=43.geohub.hybrid
 16. Ext=.png
 17. ContentType=image/png8bit
 18. MimeTypeSubst="image/png8bit=image/png"