Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

3 wiersze
100 B

  1. begin
  2. ResultURL:=GetUrlBase+inttostr(12-GetZ)+'/'+inttostr(GetY)+'/'+inttostr(GetX)+'.png';
  3. end.