Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

15 wiersze
365 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=114
 3. GUID={67507C37-FEF8-4268-BC3C-474809EBD3E7}
 4. name_ru=Waze live map (world.waze.com/livemap/)
 5. name=Wase live map (world.waze.com/livemap/)
 6. NameInCache=waze
 7. DefURLBase=https://worldtiles1.waze.com/tiles
 8. ContentType=image/png
 9. ParentSubMenu_ru=Äðóãèå êàðòû
 10. ParentSubMenu=Other maps
 11. Ext=.png
 12. projection=1
 13. sradiusa=6378137
 14. sradiusb=6378137