Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

4 wiersze
187 B

  1. begin
  2. ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(getllon+(GetRlon-GetLLon)/2,13)+'/lat/'+RoundEx(GetbLat+(GetTLat-GetBlat)/2,13)+'/scale/'+inttostr(getz-1)+'/width/256/height/256/region/81';
  3. end.