25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

17 satır
392 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=120
 3. GUID={BB61287E-8DF9-11E0-8E58-AA6B4824019B}
 4. name_ru=Èæåâñê (igis.ru)
 5. name=Izhevsk (igis.ru)
 6. ParentSubMenu_ru=Ëîêàëüíûå êàðòû
 7. ParentSubMenu=Local maps
 8. ParentSubMenu_uk=Ëîêàëüí³ êàðòè
 9. NameInCache=igis_izhevsk
 10. DefURLBase=http://rastr.igis.ru/izh/igis/
 11. DefaultContentType=image/png
 12. ContentType="image/png"
 13. Ext=.png
 14. projection=1
 15. sradiusa=4624384
 16. sradiusb=4624384