25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

15 satır
312 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=15
 3. GUID={A8B5CADE-FA15-492D-9BC2-BCBA7DCE888F}
 4. name=E_Atlas
 5. ParentSubMenu_ru=Äðóãèå êàðòû
 6. ParentSubMenu=Other maps
 7. ParentSubMenu_uk=²íø³ êàðòè
 8. NameInCache=Eatlas_New
 9. DefURLBase=http://www.eatlas.ru/IMAGES/
 10. ContentType=image/png
 11. Ext=.png
 12. projection=2
 13. sradiusa=6378137
 14. sradiusb=6356752