25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

3 satır
220 B

  1. begin
  2. ResultURL:=GetUrlBase+roundex(320/intpower(2,(getz-1)),5)+'&x_shift='+inttostr(-128+(-GetX+((round(intpower(2,GetZ-1)))div 2))*256)+'&y_shift='+inttostr(-128+(-GetY+((round(intpower(2,GetZ-1)))div 2))*256);
  3. end.