Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

17 wiersze
378 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=118
 3. GUID={DB6FCDE8-43A6-4DB5-89E0-1F5625CC2BE0}
 4. name_ru=Êàðòà (rambler.ru)
 5. name=Map (rambler.ru)
 6. name_uk=Êàðòà (rambler.ru)
 7. ParentSubMenu_ru=Äðóãèå êàðòû
 8. ParentSubMenu=Other maps
 9. ParentSubMenu_uk=²íø³ êàðòè
 10. DefURLBase=http://tiles.maps.rambler.ru/lv
 11. projection=2
 12. sradiusa=6378137
 13. sradiusb=6356752
 14. NameInCache=rambler
 15. Ext=.png
 16. ContentType=image/png