25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

5 satır
205 B

  1. var Koef_Z :integer;
  2. begin
  3. Koef_Z:= round(intpower(2,GetZ-13));
  4. ResultURL := GetURLBase + inttostr(GetZ-8) + '-' + inttostr(GetX - 2568*Koef_Z) + '-' + inttostr(GetY - 1255*Koef_Z) + '.png';
  5. end.