Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

5 wiersze
205 B

  1. var Koef_Z :integer;
  2. begin
  3. Koef_Z:= round(intpower(2,GetZ-13));
  4. ResultURL := GetURLBase + inttostr(GetZ-8) + '-' + inttostr(GetX - 2568*Koef_Z) + '-' + inttostr(GetY - 1255*Koef_Z) + '.png';
  5. end.