Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

5 wiersze
153 B

  1. begin
  2. ResultURL := GetURLBase + inttostr(GetZ-1)+'/'+inttostr(GetY)+'/'+inttostr(GetX)+'.jpg'
  3. end.
  4. //http://orda.of.by/.tiles/1v/Z14/5306/9441.jpg