Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

3 wiersze
110 B

  1. begin
  2. ResultURL:=GetUrlBase+'x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ-1)+'&f=png';
  3. end.