25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

6 satır
213 B

  1. var
  2. tile: string;
  3. begin
  4. tile := RegExprReplaceMatchSubStr(GetURLBase, 'tile.maps', 'tile'+inttostr( Random(4) )+'.maps' );
  5. ResultURL:=tile+inttostr(getx)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ-1);
  6. end.