Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
213 B

  1. var
  2. tile: string;
  3. begin
  4. tile := RegExprReplaceMatchSubStr(GetURLBase, 'tile.maps', 'tile'+inttostr( Random(4) )+'.maps' );
  5. ResultURL:=tile+inttostr(getx)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ-1);
  6. end.