1 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  sasbot 497291a952 update zmp před 3 roky
  sasbot c3b012d6d9 update zmp před 3 roky