1 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  sasgis 1f870e46c2 update zmp před 54 roky