sasgis преди 54 години
родител
ревизия
fc425118d1
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Google/GoogleSat.zmp/params.txt

+ 1
- 1
Google/GoogleSat.zmp/params.txt Целия файл

@@ -14,4 +14,4 @@ NameInCache=sat
Ext=.jpg
DefHotKey=71
ContentType=image/jpeg
Version=762
Version=770

Зареждане…
Отказ
Запис