Bläddra i källkod

update zmp

pull/1/head
sasbot 4 år sedan
förälder
incheckning
e87cf12073
2 ändrade filer med 2 tillägg och 2 borttagningar
  1. +1
    -1
      Google/GoogleMap.zmp/GetUrlScript.txt
  2. +1
    -1
      Google/GoogleMap.zmp/params.txt

+ 1
- 1
Google/GoogleMap.zmp/GetUrlScript.txt Visa fil

@@ -2,5 +2,5 @@ var
mt: string;
begin
mt := RegExprReplaceMatchSubStr(GetURLBase, 'mt\.google', 'mt'+inttostr( Random(4) )+'.google' );
ResultURL := mt+'&x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&zoom='+inttostr(18-GetZ)+'&s='+copy('Galileo',1, Random(8));
ResultURL := mt+'&x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&zoom='+inttostr(18-GetZ)+'&hl='+Lang;
end.

+ 1
- 1
Google/GoogleMap.zmp/params.txt Visa fil

@@ -6,7 +6,7 @@ name_ru=Карта (Google)
name=Map (Google)
name_uk=Карта (Google)
ParentSubMenu=Google
DefURLBase=http://mt.google.com/vt/lyrs=m@169000000&hl=ru
DefURLBase=https://mt.google.com/vt/lyrs=m@169000000
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137


Laddar…
Avbryt
Spara