Pārlūkot izejas kodu

update zmp

pull/1/head
sasbot pirms 4 gadiem
vecāks
revīzija
ce2b7eaec9
15 mainītis faili ar 186 papildinājumiem un 0 dzēšanām
 1. Binārs
    _Nokia/Nokia.Live.View.zmp/18.bmp
 2. Binārs
    _Nokia/Nokia.Live.View.zmp/24.bmp
 3. +38
  -0
    _Nokia/Nokia.Live.View.zmp/GetUrlScript.txt
 4. +2
  -0
    _Nokia/Nokia.Live.View.zmp/info.txt
 5. +22
  -0
    _Nokia/Nokia.Live.View.zmp/params.txt
 6. Binārs
    _Nokia/Nokia.Satellite.Recent.zmp/18.bmp
 7. Binārs
    _Nokia/Nokia.Satellite.Recent.zmp/24.bmp
 8. +38
  -0
    _Nokia/Nokia.Satellite.Recent.zmp/GetUrlScript.txt
 9. +2
  -0
    _Nokia/Nokia.Satellite.Recent.zmp/info.txt
 10. +22
  -0
    _Nokia/Nokia.Satellite.Recent.zmp/params.txt
 11. Binārs
    _Nokia/Nokia.Satellite.Standard.zmp/18.bmp
 12. Binārs
    _Nokia/Nokia.Satellite.Standard.zmp/24.bmp
 13. +38
  -0
    _Nokia/Nokia.Satellite.Standard.zmp/GetUrlScript.txt
 14. +2
  -0
    _Nokia/Nokia.Satellite.Standard.zmp/info.txt
 15. +22
  -0
    _Nokia/Nokia.Satellite.Standard.zmp/params.txt

Binārs
_Nokia/Nokia.Live.View.zmp/18.bmp Parādīt failu

Pirms Pēc

Binārs
_Nokia/Nokia.Live.View.zmp/24.bmp Parādīt failu

Pirms Pēc

+ 38
- 0
_Nokia/Nokia.Live.View.zmp/GetUrlScript.txt Parādīt failu

@@ -0,0 +1,38 @@
var res:string;
i:byte;
osX,osY,prX,prY:integer;
begin
res:='';
osX:=round(intpower(2,GetZ-1)) div 2;
osY:=round(intpower(2,GetZ-1)) div 2;
prX:=osX; prY:=osY;
for i:=2 to GetZ do
begin
prX:=prX div 2;
prY:=prY div 2;
if GetX<osX
then begin
osX:=osX-prX;
if GetY<osY then begin
osY:=osY-prY;
res:=res+'0';
end
else begin
osY:=osY+prY;
res:=res+'2';
end;
end
else begin
osX:=osX+prX;
if Gety<osy then begin
osY:=osY-prY;
res:=res+'1';
end
else begin
osY:=osY+prY;
res:=res+'3';
end;
end;
end;
ResultURL:=GetURLBase+res;
end.

+ 2
- 0
_Nokia/Nokia.Live.View.zmp/info.txt Parādīt failu

@@ -0,0 +1,2 @@
Nokia Live Map Viewer - Live View<br>
<a href="http://tst.cmd.navteq.com/livemap/">http://tst.cmd.navteq.com/livemap/</a>

+ 22
- 0
_Nokia/Nokia.Live.View.zmp/params.txt Parādīt failu

@@ -0,0 +1,22 @@
[PARAMS]
pnum=6
GUID={9A360A51-7A74-402D-8A12-D670BD739B7B}
name=Êàðòà Nokia (Live View)
name_en=Nokia Map (Live View)
name_uk=Êàðòà Nokia (Live View)
ParentSubMenu=Nokia
ParentSubMenu_en=Nokia
ParentSubMenu_uk=Nokia
ContentType=image/png
asLayer=0
DefURLBase=http://tst.cmd.navteq.com/tilehub/live/map/png/
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
NameInCache=Nokia.Live.View
separator=0
Ext=.png
UseDwn=1
Sleep=0
DefHotKey=

Binārs
_Nokia/Nokia.Satellite.Recent.zmp/18.bmp Parādīt failu

Pirms Pēc

Binārs
_Nokia/Nokia.Satellite.Recent.zmp/24.bmp Parādīt failu

Pirms Pēc

+ 38
- 0
_Nokia/Nokia.Satellite.Recent.zmp/GetUrlScript.txt Parādīt failu

@@ -0,0 +1,38 @@
var res:string;
i:byte;
osX,osY,prX,prY:integer;
begin
res:='';
osX:=round(intpower(2,GetZ-1)) div 2;
osY:=round(intpower(2,GetZ-1)) div 2;
prX:=osX; prY:=osY;
for i:=2 to GetZ do
begin
prX:=prX div 2;
prY:=prY div 2;
if GetX<osX
then begin
osX:=osX-prX;
if GetY<osY then begin
osY:=osY-prY;
res:=res+'0';
end
else begin
osY:=osY+prY;
res:=res+'2';
end;
end
else begin
osX:=osX+prX;
if Gety<osy then begin
osY:=osY-prY;
res:=res+'1';
end
else begin
osY:=osY+prY;
res:=res+'3';
end;
end;
end;
ResultURL:=GetURLBase+res;
end.

+ 2
- 0
_Nokia/Nokia.Satellite.Recent.zmp/info.txt Parādīt failu

@@ -0,0 +1,2 @@
Nokia Live Map Viewer - Satellite (Recent)<br>
<a href="http://tst.cmd.navteq.com/livemap/">http://tst.cmd.navteq.com/livemap/</a>

+ 22
- 0
_Nokia/Nokia.Satellite.Recent.zmp/params.txt Parādīt failu

@@ -0,0 +1,22 @@
[PARAMS]
pnum=6
GUID={9A360A51-7A72-402D-8A12-D670BD739B7B}
name=Ñïóòíèê DG (Nokia Satellite Recent)
name_en=DG Sat (Nokia Satellite Recent)
name_uk=Ñóïóòíèê DG (Nokia Satellite Recent)
ParentSubMenu=Nokia
ParentSubMenu_en=Nokia
ParentSubMenu_uk=Nokia
ContentType=image/jpeg
asLayer=0
DefURLBase=http://stg.lbsp.navteq.com/satellite/6.0/images/?token=LBSP_DEV_ALL&profile=Recency&quadkey=
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
NameInCache=Nokia.Satellite.Recent
separator=0
Ext=.jpg
UseDwn=1
Sleep=0
DefHotKey=82

Binārs
_Nokia/Nokia.Satellite.Standard.zmp/18.bmp Parādīt failu

Pirms Pēc

Binārs
_Nokia/Nokia.Satellite.Standard.zmp/24.bmp Parādīt failu

Pirms Pēc

+ 38
- 0
_Nokia/Nokia.Satellite.Standard.zmp/GetUrlScript.txt Parādīt failu

@@ -0,0 +1,38 @@
var res:string;
i:byte;
osX,osY,prX,prY:integer;
begin
res:='';
osX:=round(intpower(2,GetZ-1)) div 2;
osY:=round(intpower(2,GetZ-1)) div 2;
prX:=osX; prY:=osY;
for i:=2 to GetZ do
begin
prX:=prX div 2;
prY:=prY div 2;
if GetX<osX
then begin
osX:=osX-prX;
if GetY<osY then begin
osY:=osY-prY;
res:=res+'0';
end
else begin
osY:=osY+prY;
res:=res+'2';
end;
end
else begin
osX:=osX+prX;
if Gety<osy then begin
osY:=osY-prY;
res:=res+'1';
end
else begin
osY:=osY+prY;
res:=res+'3';
end;
end;
end;
ResultURL:=GetURLBase+res;
end.

+ 2
- 0
_Nokia/Nokia.Satellite.Standard.zmp/info.txt Parādīt failu

@@ -0,0 +1,2 @@
Nokia Live Map Viewer - Satellite (Recent)<br>
<a href="http://tst.cmd.navteq.com/livemap/">http://tst.cmd.navteq.com/livemap/</a>

+ 22
- 0
_Nokia/Nokia.Satellite.Standard.zmp/params.txt Parādīt failu

@@ -0,0 +1,22 @@
[PARAMS]
pnum=6
GUID={9A360A51-7A73-402D-8A12-D670BD739B7B}
name=Ñïóòíèê DG (Nokia Satellite Standard)
name_en=DG Sat (Nokia Satellite Standard)
name_uk=Ñóïóòíèê DG (Nokia Satellite Standard)
ParentSubMenu=Nokia
ParentSubMenu_en=Nokia
ParentSubMenu_uk=Nokia
ContentType=image/jpeg
asLayer=0
DefURLBase=http://stg.lbsp.navteq.com/satellite/6.0/images/?token=LBSP_DEV_ALL&profile=ColorOnly&quadkey=
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
NameInCache=Nokia.Satellite.Standard
separator=0
Ext=.jpg
UseDwn=1
Sleep=0
DefHotKey=83

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt