sasgis před 54 roky
rodič
revize
c7996b1376
5 změnil soubory, kde provedl 23 přidání a 3 odebrání
 1. binární
    _historic/rkka_2km.zmp/18.bmp
 2. binární
    _historic/rkka_2km.zmp/24.bmp
 3. +3
  -0
    _historic/rkka_2km.zmp/GetUrlScript.txt
 4. +17
  -0
    _historic/rkka_2km.zmp/params.txt
 5. +3
  -3
    _historic/rkka_kavkaz.zmp/params.txt

binární
_historic/rkka_2km.zmp/18.bmp Zobrazit soubor

Před Za

binární
_historic/rkka_2km.zmp/24.bmp Zobrazit soubor

Před Za

+ 3
- 0
_historic/rkka_2km.zmp/GetUrlScript.txt Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,3 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+'z'+inttostr(getz)+'/'+inttostr(getx div 1024)+'/x'+inttostr(getx)+'/'+inttostr(gety div 1024)+'/y'+inttostr(gety)+'.jpg';
end.

+ 17
- 0
_historic/rkka_2km.zmp/params.txt Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,17 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={67b3b18b-455b-4fea-aea5-e1d4d7ea00d6}
name=RKKA Maps 2Km
name_ru=Êàðòû ÐÊÊÀ 2Km
ParentSubMenu=Historic\RKKA
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå\ÐÊÊÀ
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\ÐÊÊÀ
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/rkka2km/
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
NameInCache=rkka_2km
Ext=.jpg
defaultContentType=image/jpeg
ContentType="image/jpeg"
MaxConnectToServerCount=1

+ 3
- 3
_historic/rkka_kavkaz.zmp/params.txt Zobrazit soubor

@@ -3,9 +3,9 @@ pnum=17
GUID={482917F0-6A7F-43F6-958E-948C3F2364F1}
name=RKKA Maps 1Km (1940)
name_ru=Êàðòû ÐÊÊÀ 1Km (1940)
ParentSubMenu=Historic\Kavkaz
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå\Êàâêàç
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\Êàâêàç
ParentSubMenu=Historic\RKKA
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå\ÐÊÊÀ
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\ÐÊÊÀ
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/rkka/
projection=1
sradiusa=6378137


Načítá se…
Zrušit
Uložit