Procházet zdrojové kódy

update zmp

pull/1/head
sasbot před 3 roky
rodič
revize
c3b012d6d9
12 změnil soubory, kde provedl 33 přidání a 1 odebrání
 1. binární
    _local/gomap.az.zmp/18.bmp
 2. binární
    _local/gomap.az.zmp/24.bmp
 3. +0
  -0
    _local/gomap.az.zmp/GetUrlScript.txt
 4. +0
  -0
    _local/gomap.az.zmp/info.txt
 5. +1
  -1
    _local/gomap.az.zmp/params.txt
 6. binární
    _local/yollar.az.zmp/18.bmp
 7. binární
    _local/yollar.az.zmp/24.bmp
 8. +3
  -0
    _local/yollar.az.zmp/GetUrlScript.txt
 9. +3
  -0
    _local/yollar.az.zmp/info.txt
 10. +26
  -0
    _local/yollar.az.zmp/params.txt
 11. binární
    gomap.az.zmp/18.bmp
 12. binární
    gomap.az.zmp/24.bmp

binární
_local/gomap.az.zmp/18.bmp Zobrazit soubor

Před Za

binární
_local/gomap.az.zmp/24.bmp Zobrazit soubor

Před Za

gomap.az.zmp/GetUrlScript.txt → _local/gomap.az.zmp/GetUrlScript.txt Zobrazit soubor


gomap.az.zmp/info.txt → _local/gomap.az.zmp/info.txt Zobrazit soubor


gomap.az.zmp/params.txt → _local/gomap.az.zmp/params.txt Zobrazit soubor

@@ -1,5 +1,5 @@
[PARAMS]
pnum=
pnum=118
asLayer=0
GUID={B56F472D-3278-4DC8-8DB9-890FE7F44801}
name=Àçåðáàéäæàí (GoMap.az)

binární
_local/yollar.az.zmp/18.bmp Zobrazit soubor

Před Za

binární
_local/yollar.az.zmp/24.bmp Zobrazit soubor

Před Za

+ 3
- 0
_local/yollar.az.zmp/GetUrlScript.txt Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,3 @@
begin
ResultURL:=GetUrlBase+inttostr(GetX)+'_'+inttostr(GetY)+'_'+inttostr(18-GetZ)+'.png';
end.

+ 3
- 0
_local/yollar.az.zmp/info.txt Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,3 @@
<a href="http://wm.yollar.az/">http://wm.yollar.az/</a>
<p>
Ęŕđňŕ Ŕçĺđáŕéäćŕíŕ.

+ 26
- 0
_local/yollar.az.zmp/params.txt Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,26 @@
[PARAMS]
pnum=118
asLayer=0
GUID={D91BFF26-915A-4575-BB46-24675CBA7B4E}
name=Àçåðáàéäæàí (Yollar.az)
name_en=Azerbaijan (Yollar.az)
name_uk=Àçåðáàéäæàí (Yollar.az)
ParentSubMenu=Ëîêàëüíûå êàðòû
ParentSubMenu_en=Local maps
ParentSubMenu_uk=Ëîêàëüí³ êàðòè
DefURLBase=http://wm.yollar.az/map_gmaps/
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
NameInCache=yollar_az
separator=0
Ext=.png
UseDwn=1
Usestick=1
UseGenPrevious=1
Usedel=1
Usesave=1
UseAntiBan=1
Sleep=
DefHotKey=
ContentType=image/png

binární
gomap.az.zmp/18.bmp Zobrazit soubor

Před Za

binární
gomap.az.zmp/24.bmp Zobrazit soubor

Před Za

Načítá se…
Zrušit
Uložit