sasbot преди 4 години
родител
ревизия
b669482883
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      _water/navionics.zmp/GetUrlScript.txt

+ 0
- 1
_water/navionics.zmp/GetUrlScript.txt Целия файл

@@ -20,7 +20,6 @@ const
const
cTTL = 24*60*60; // 24 hour
//cTTL = 1;
cNavTokenKey = 'NavToken=';
cTimeStampKey = 'TimeStamp=';


Зареждане…
Отказ
Запис