sasbot преди 4 години
родител
ревизия
acf4057b99
променени са 3 файла, в които са добавени 18 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    portal.fppd.zmp/24.bmp
 2. +4
  -0
    portal.fppd.zmp/GetUrlScript.txt
 3. +14
  -0
    portal.fppd.zmp/params.txt

Двоични данни
portal.fppd.zmp/24.bmp Целия файл

Преди След

+ 4
- 0
portal.fppd.zmp/GetUrlScript.txt Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
begin
if Int(GetZ) <= 15 then
ResultURL:=GetURLBase+'/'+inttostr(GetZ-1)+'/'+inttostr(GetX)+'/'+inttostr(GetY)+'.png';
end.

+ 14
- 0
portal.fppd.zmp/params.txt Целия файл

@@ -0,0 +1,14 @@
[PARAMS]
GUID={a5a34a2f-283a-4729-9f7b-555881db762c}
name_ru=Схема ЕЭКО России
name=Scheme EECO Russia
ParentSubMenu_ru=Топокарты
ParentSubMenu_uk=Топокарти
ParentSubMenu=Topomaps
NameInCache=scheme_eeco
DefURLBase=https://ngw.fppd.cgkipd.ru/tile/56
ContentType=image/png
Ext=.png
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137

Зареждане…
Отказ
Запис