sasgis преди 54 години
родител
ревизия
8ad2630eb1
променени са 3 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
 1. Двоични данни
    Osm/osm_mapsurfer.zmp/18.bmp
 2. Двоични данни
    Osm/osm_mapsurfer.zmp/24.bmp
 3. +1
  -1
    Osm/osm_mapsurfer.zmp/params.txt

Двоични данни
Osm/osm_mapsurfer.zmp/18.bmp Целия файл

Преди След

Двоични данни
Osm/osm_mapsurfer.zmp/24.bmp Целия файл

Преди След

+ 1
- 1
Osm/osm_mapsurfer.zmp/params.txt Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@ ParentSubMenu_uk=Туристичний
ParentSubMenu=Hike
name=OSM Mapsurfer.net
NameInCache=OSM_mapsurfer
DefURLBase=https://api.openrouteservice.org/pmapsurfer/{z}/{x}/{y}.png?api_key=5b3ce3597851110001cf6248627df4b739c442ee9b4816036f979b8a
DefURLBase=https://maps.heigit.org/openmapsurfer/tiles/roads/webmercator/{z}/{x}/{y}.png
ContentType="image/pnga";"image/png"
MimeTypeSubst="image/pnga=image/png"
Ext=.png


Зареждане…
Отказ
Запис