Kaynağa Gözat

update zmp

master
sasgis 54 yıl önce
ebeveyn
işleme
5ecf5336fa
1 değiştirilmiş dosya ile 1 ekleme ve 1 silme
  1. +1
    -1
      _Other/geologmap.zmp/params.txt

+ 1
- 1
_Other/geologmap.zmp/params.txt Dosyayı Görüntüle

@@ -3,7 +3,7 @@ pnum=16
GUID={FD39994C-3D2E-450C-8290-C48DD081E39B}
name_ru=Ãåîëîãè÷åñêàÿ êàðòà ÑÑÑÐ
name= Geologic map of USSR
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/others/geologmap/
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/other/geologmap/
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137


Yükleniyor…
İptal
Kaydet