sasgis před 54 roky
rodič
revize
5ecf5336fa
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      _Other/geologmap.zmp/params.txt

+ 1
- 1
_Other/geologmap.zmp/params.txt Zobrazit soubor

@@ -3,7 +3,7 @@ pnum=16
GUID={FD39994C-3D2E-450C-8290-C48DD081E39B}
name_ru=Ãåîëîãè÷åñêàÿ êàðòà ÑÑÑÐ
name= Geologic map of USSR
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/others/geologmap/
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/other/geologmap/
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137


Načítá se…
Zrušit
Uložit