Bläddra i källkod

update zmp

pull/1/head
sasbot 4 år sedan
förälder
incheckning
2d5561c0bc
4 ändrade filer med 20 tillägg och 0 borttagningar
 1. Binär
    _Rosreestr/rosreestr_border.zmp/18.bmp
 2. Binär
    _Rosreestr/rosreestr_border.zmp/24.bmp
 3. +3
  -0
    _Rosreestr/rosreestr_border.zmp/GetUrlScript.txt
 4. +17
  -0
    _Rosreestr/rosreestr_border.zmp/params.txt

Binär
_Rosreestr/rosreestr_border.zmp/18.bmp Visa fil

Före Efter

Binär
_Rosreestr/rosreestr_border.zmp/24.bmp Visa fil

Före Efter

+ 3
- 0
_Rosreestr/rosreestr_border.zmp/GetUrlScript.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,3 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(GetLMetr,10)+','+RoundEx(GetBMetr,10)+','+RoundEx(GetRMetr,10)+','+RoundEx(GetTMetr,10);
end.

+ 17
- 0
_Rosreestr/rosreestr_border.zmp/params.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,17 @@
[PARAMS]
pnum=6
GUID={3C8D2BEF-D555-404C-8032-A831B00790B0}
asLayer=1
ParentSubMenu=Ðîñðååñòð
ParentSubMenu_en=Rosreestr
ParentSubMenu_uk=Ðîñðååñòð
name=Ðîñðååñòð Ãðàíèöû
name_en=Rosreestr BordersGKN
NameInCache=rosreestr_BordersGKN
DefURLBase=http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre/BordersGKN/MapServer/export?dpi=96&transparent=true&format=png32&bboxSR=102100&imageSR=102100&size=256%2C256&f=image&bbox=
ContentType=image/png
Ext=.png
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
UseDwn=1

Laddar…
Avbryt
Spara