sasgis преди 54 години
родител
ревизия
1c5e0c7504
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      _water/navionics.zmp/GetUrlScript.txt

+ 1
- 1
_water/navionics.zmp/GetUrlScript.txt Целия файл

@@ -14,7 +14,7 @@
//******************************************************************************
const
cReqParams = 'LAYERS=config_1_20.00_0&TRANSPARENT=FALSE&UGC=TRUE';
cReqParams = 'LAYERS=config_1_10.00_0&TRANSPARENT=FALSE&UGC=FALSE';
//******************************************************************************


Зареждане…
Отказ
Запис