Bläddra i källkod

update zmp

master
sasgis 54 år sedan
förälder
incheckning
0ad35fbee9
4 ändrade filer med 21 tillägg och 0 borttagningar
 1. Binär
    _Other/mapbox_sat.zmp/18.bmp
 2. Binär
    _Other/mapbox_sat.zmp/24.bmp
 3. +6
  -0
    _Other/mapbox_sat.zmp/GetUrlScript.txt
 4. +15
  -0
    _Other/mapbox_sat.zmp/params.txt

Binär
_Other/mapbox_sat.zmp/18.bmp Visa fil

Före Efter

Binär
_Other/mapbox_sat.zmp/24.bmp Visa fil

Före Efter

+ 6
- 0
_Other/mapbox_sat.zmp/GetUrlScript.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,6 @@
var
tile: string;
begin
GetURLBase[9]:=chr(ord('a')+random(2));
ResultURL:=GetUrlBase+inttostr(GetZ-1)+'/'+inttostr(GetX)+'/'+inttostr(GetY)+'.png';
end.

+ 15
- 0
_Other/mapbox_sat.zmp/params.txt Visa fil

@@ -0,0 +1,15 @@
[PARAMS]
pnum=170
GUID={01BDC3A9-D0C0-4B84-BFB5-94AAF9D100F7}
name=Mapbox satellite
NameInCache=Mapbox_sat
DefURLBase=https://a.tiles.mapbox.com/v3/tmcw.map-j5fsp01s/
Ext=.jpg
defaultContentType=image/jpeg
ContentType="image/jpeg"
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
ParentSubMenu_ru=Äðóãèå êàðòû
ParentSubMenu=Other maps
ParentSubMenu_uk=²íø³ êàðòè

Laddar…
Avbryt
Spara