Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

GetUrlScript.txt 109 B

4 lat temu
123
  1. begin
  2. ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&scale='+inttostr(GetZ-1)+'&lng=ru';
  3. end.