Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

GetUrlScript.txt 97 B

3 lat temu
123
  1. begin
  2. ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ-1);
  3. end.