Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

GetUrlScript.txt 100 B

4 lat temu
123
  1. begin
  2. ResultURL:=GetUrlBase+inttostr(GetX)+'_'+inttostr(GetY)+'_'+inttostr(18-GetZ)+'.png';
  3. end.