Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

GetUrlScript.txt 99 B

4 lat temu
123
  1. begin
  2. ResultURL:=GetUrlBase+inttostr(GetZ-1)+'/'+inttostr(GetY)+'_'+inttostr(GetX)+'.png';
  3. end.