Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

GetUrlScript.txt 128 B

4 lat temu
123
  1. begin
  2. ResultURL:=GetUrlBase+inttostr(GetZ-1)+'/'+inttostr(GetX)+'/'+inttostr(round(intpower(2,GetZ-1)-1)-GetY)+'.jpeg';
  3. end.