Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

GetUrlScript.txt 128 B

4 lat temu
123
  1. begin
  2. ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(GetLMetr,5)+','+RoundEx(GetBMetr,5)+','+RoundEx(GetRMetr,5)+','+RoundEx(GetTMetr,5);
  3. end.